Stichting 'Frans van den Berg'

De doelstellingen van de Stichting Frans van den Berg zijn vastgelegd in de statuten. Kernpunt daarvan is: 
In zijn algemeenheid het geven van bekendheid omtrent de persoon en het werk van de kunstschilder Frans van den Berg (*Leiderdorp 17 nov 1919, +Maastricht 18 aug. 1989), meer in het bijzonder het daartoe uitgeven van publicaties en het inrichten van tentoonstellingen, alsmede het verwerven, inrichten en beheren van een documentatiecentrum en archief.
De Stichting is dan ook bezig met een uitvoerige inventarisatie van het werk van Frans van den Berg. Daarom wordt eenieder die werk in eigendom heeft van deze kunstenaar dat nog niet bij de stichting bekend is, uitgenodigd met de stichting kontakt op te nemen. Zie de rubriek Inventarisatie bij Stichting. 

Een opsomming van de activiteiten de stichting vindt u ook in het hoofdstuk Stichting. 
Door middel van deze website wil de stichting een stukje invulling geven aan de doelstelling de persoon Frans van den Berg en zijn kunst meer bekendheid te geven.
De Stichting Frans van den Berg is gevestigd in Thorn en staat geregistreerd onder het RSI Nummer 814085945.

Ⓒ Stichting Frans van den Berg