Financien

Exploitatieresultaat 2012 (in Euro's)
INKOMSTEN                                          UITGAVEN
Verkoop boeken kaarten e.d.   510          Administratiekosten    60
Rente                                      52          Inventarisatiekosten     9 
Donaties                                  40          Kosten website           65   
                                                            Kosten Kerst-expo    126
                                                            Vacatiegelden en                       
                                                            onkostenvergoedingen  0

                                                            Exploitatieresultaat    342    
                                           _____                                       ___
                                             602                                         602
 
Vermogenpositie 31 december 2012 (in Euro's)
 
Liquide middelen                        4.302       Eigen vermogen    7.039  
Voorraad boeken, kaarten  e.d.   2.737                                             ______                                 _____
                                                7.039                                  7.039
________________________________________________________ 
 
  
Exploitatieresultaat 2013 (in Euro's)
INKOMSTEN                                          UITGAVEN
Verkoop boeken kaarten e.d.     96          Administratiekosten     43
Rente                                      48          Inventarisatiekosten    28
                                                            Kosten website            66   
                                                            Vacatiegelden en
                                                            onkostenvergoedingen   0
                                                            Exploitatieresultaat        7    
                                           _____                                       ___
                                             144                                         144     
 
Vermogenpositie 31 december 2013 (in Euro's)
 
Liquide middelen                        4.309       Eigen vermogen    7.033  
        
Voorraad boeken, kaarten  e.d.    2.724
                                             ______                                 _____
                                                7.033                                  7.033
 
_________________________________________________________
 
Exploitatieresultaat 2014 (in Euro's)
INKOMSTEN                                          UITGAVEN
Verkoop boeken kaarten e.d.   141          Administratiekosten    49
Rente                                      32          Inventarisatiekosten    --
                                                            Kosten website           66   
                                                            Vacatiegelden en
                                                            onkostenvergoedingen  0
                                                            Exploitatieresultaat     58    
                                           _____                                       ___
                                             173                                         173
 
Vermogenpositie 31 december 2014 (in Euro's)
 
Liquide middelen                        4.367       Eigen vermogen    7.070
Voorraad boeken, kaarten  e.d.   2.703
                                             ______                                 _____
                                                7.070                                  7.070
 

___________________________________________________________ 
 
 Exploitatieresultaat 2015
 
INKOMSTEN                                         UITGAVEN 
Verkoop kaarten, boeken etc. 207          Tentoonstelling Kunst-Kroeg 221
                                                           Inventarisatie                     141 
Renten en sponsoring              48          Administra en website         116
Exploitatieresultaat                417          Bankieren en diversen         194
                                                           Vacatiegelden en
                                                           onkostenvergoedingen            0
                                      ---------                                              --------
                                            672                                                   672
 
 Vermogenspositie 31 december 2015
 
Bank  rek. courant               1.039          Vermogen                       6.614
         spaarrek.                   2.987          Schulden                           130
                                       --------- 
Liquide middelen                               
Voorraad boeken, kaarten etc.       700
Collectie (vier werken FvdB)           pm                                                    
                                               --------                                       ----------
                                                6.744                                         6.744                                                           

 
 __________________________________________________________
 
  Exploitatieresultaat 2016
 
INKOMSTEN                                          UITGAVEN 

Verkoop kaarten, boeken etc.   99          Diversen                            125 
 
                                                            Inventarisatie                        5 

Renten en sponsoring              17           Administratie en website       54 
 
Exploitatieresultaat                136           Bankieren                            68
                                                            Vacatiegelden en                     
                                                            onkostenvergoedingen            0
                                      ---------                                              --------
                                            252                                                   252 
 
 Vermogenspositie 31 december 2016

Bank/rek.courant                       3.944                    Vermogen 6.588
 
Voorraad boeken, kaarten           2.644
4 geschonken schilderijen   P.M. 
                                            ----------                                 ---------
                                                 6.588                                   6.588 
 
___________________________________________________________ 

Ⓒ Stichting Frans van de Berg